PIT-11 za 2023 rok

Otrzymałeś PIT 11 za 2023 rok i zastanawiasz się, co z nim zrobić? To proste! W tym artykule przeprowadzimy Cię przez cały proces rozliczenia podatku dochodowego. Dowiesz się, jak krok po kroku wykorzystać te ważne informacje do prawidłowego wypełnienia Twojego zeznania podatkowego. Nasze wskazówki pomogą Ci uniknąć błędów i szybko dopełnić formalności. Zapraszamy do lektury!

PIT-11 – co to takiego?

PIT-11 to formularz podatkowy, który otrzymujemy od naszego pracodawcy lub innych płatników świadczeń. Zawiera on zestawienie naszych dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także zaliczek na ubezpieczenie społeczne za miniony rok podatkowy.

Jest to kluczowy dokument, który stanowi podstawę do rozliczenia się z fiskusem, informując nas, ile zarobiliśmy i ile podatku zostało już zapłacone przez płatnika. PIT-11 jest więc dokumentem zawierającym informacje niezbędne do rozliczeń podatkowych.

PIT-11 a PIT-11A – różnice

Główna różnica między PIT-11 a PIT-11A tkwi w rodzaju dochodu, którego dotyczą. PIT-11 jest przeznaczony dla osób, które uzyskują dochody z pracy na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, czy inne źródła takie jak prawa autorskie. Tymczasem PIT-11A jest formularzem, który otrzymują osoby pobierające emerytury lub renty. W tym przypadku, informacja zawarta w PIT-11A dotyczy wysokości emerytur lub rent, zaliczek na podatek od tych świadczeń oraz odprowadzanych składek zdrowotnych.

Co musisz zrobić z PIT-11?

Po otrzymaniu PIT-11, Twoim zadaniem jest wykorzystanie informacji w nim zawartych do przygotowania rocznej deklaracji PIT.

PIT-11 jest istotny, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne dane o Twoich dochodach i pobranych zaliczkach na podatek. Informacje te musisz przenieść do odpowiedniego formularza PIT, który następnie składasz w urzędzie skarbowym.

Jak rozliczyć PIT-11 za 2023 rok?

Aby rozliczyć PIT-11 za 2023 rok musisz wypełnić zeznanie PIT na druku właściwym ze względu na otrzymywane dochody i sposób rozliczenia. Może to być druk PIT-36 lub PIT-37.

  • PIT-37 to najczęściej wybierany formularz, wypełniają go osoby, które w minionym roku podatkowym osiągały przychody m.in. z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło.
  • PIT-36 to formularz wybierany przez osoby, które w minionym roku osiągały przychody bez pośrednictwa płatnika lub tylko częściowo za jego pośrednictwem, czyli np. osoby prowadzące działalność gospodarczą i pozostające na etacie.

W wybranym formularzu PIT-36 lub PIT-37 płatnicy podatku PIT muszą uwzględnić wszystkie dane zawarte w PIT-11, takie jak:

  • wysokość przychodu,
  • koszty uzyskania przychodów,
  • wysokość dochodu,
  • zaliczki na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

Następnie wypełniony formularz PIT -36 lub PIT-37 składasz w urzędzie skarbowym.

Jak rozliczyć podatek dochodowy za 2023 rok, gdy masz więcej niż jeden PIT-11?

Jeśli otrzymałeś więcej niż jeden druk PIT-11, musisz skonsolidować informacje z każdego z nich podczas przygotowywania swojego rocznego rozliczenia podatkowego. Należy zsumować wysokość dochodów, kosztów uzyskania przychodów, pobranych zaliczek i innych danych z wszystkich formularzy PIT-11, które otrzymałeś, aby zapewnić dokładne przedstawienie swojej sytuacji finansowej.

Żadne informacje nie mogą zostać pominięte, aby Twoje roczne zeznanie podatkowe było precyzyjne i zgodne z faktycznym stanem.

Do kiedy trzeba złożyć rozliczenie PIT 11?

Rozliczenie PIT-11 należy złożyć w urzędzie skarbowym do ustalonego terminu. Dla większości podatników jest to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że rozliczenie za rok 2023 musi zostać złożone w urzędzie skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

PIT-11 – rozliczenie online, czy osobiście?

Druki PIT-11 to dokumenty, które dostarczają informacje niezbędne do wypełnienia formularza PIT-37 lub PIT-36. Wszystkie formularze PIT możesz złożyć do urzędu skarbowego za pośrednictwem Internetu lub osobiście odwiedzając urząd skarbowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Jeśli chcesz złożyć druk PIT w formie elektronicznej, możesz to zrobić m.in. za pośrednictwem komercyjnych elektronicznych programów pozwalających rozliczyć PIT online. Niektóre z tych programów online znacznie ułatwiają wypełnianie formularzy, podpowiadając, co należy wpisać w danym polu na wybranym druku PIT. To jeden z powodów, dla których programy do wypełniania i składania deklaracji PIT cieszą się zainteresowaniem podatników.

PIT-11 online — podsumowanie najważniejszych informacji

Jeśli chcesz rozliczyć PIT-11 online, warto skorzystać z programów, które ułatwiają złożenie zeznania rocznego PIT. Robiąc to, warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Po pierwsze, upewnij się, że w swoim rocznym zeznaniu podatkowym na druku PIT-36 lub PIT-37 umieściłeś wszystkie wymagane informacje z PIT-11.

Po drugie, korzystając z rozliczenia online, zwróć uwagę na terminy – deklaracje podatkowe składane elektronicznie należy wysłać do urzędu skarbowego w tym samym terminie co deklaracje PIT składane osobiście – PIT-11 za 2023 należy złożyć do 30 kwietnia 2024.

Po trzecie, upewnij się, że po wysłaniu deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego, otrzymałeś urzędowe poświadczenie odbioru. Stanowi ono potwierdzenie złożenia zeznania.

Na koniec pamiętaj, że PIT-11 to tylko dokument informacyjny, który służy do prawidłowego przygotowania Twojego rozliczenia PIT. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here