Pomoc de minimis

Sama definicja pomocy de minimis ma swoje korzenie już w prawie rzymskim. Jednak do dziś jest z powodzeniem stosowana. Warto wiedzieć, że udzielanie de minimis nie musi być zgłaszane do Komisji Europejskiej. Zaintrygowany czy taka pomoc może sprawdzić się w Twoim biznesie? No to czytaj dalej!

Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania – czym jest pomoc publiczna de minimis, ile wynosi limit pomocy de minimis i kto z tego wsparcia może skorzystać.

Pomoc de minimis – co to?

Pomoc de minimis jest to wsparcie publiczne, czyli pochodzące ze strony państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego nazywa się „de minimis”, bo jest na tyle niewielkie, że nie wpływa na konkurencyjność podmiotów na rynku. Fakt udzielenia pomocy publicznej de minimis nie wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Jest to uregulowane w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku, które weszło w życie 1 stycznia 2014 roku.

W tym rozporządzeniu Komisja Europejska stwierdza, że pomoc de minimis jest na tyle niewielka, że nie zagraża warunkom wolnego rynku w całej Wspólnocie. W końcu, gdyby jedno państwo członkowskie udzielało takiego wsparcia w ogromnych sumach swoim przedsiębiorcom, a inne w ogóle, to wtedy oferta handlowa tej pierwszej grupy byłaby o wiele atrakcyjniejsza niż drugiej na tle całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska musi więc dbać o równe zasady handlu i tym są umotywowane te wytyczne.

Pomoc publiczna de minimis może być udzielana w różnych formach. Są to przykładowo: dofinansowanie szkoleń managerów czy pracowników, dotacje na realizacje inwestycji, zwolnienia podatkowe, gwarancje de minimis przy ubieganiu się o kredyt (państwo wtedy jest gwarantem wypłacalności firmy, czym podnosi jej zdolność kredytową), umorzenie odsetek ZUS lub przyspieszona amortyzacja środka trwałego.

Limit pomocy de minimis

Limit pomocy de minimis jest taki sam dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wynosi 200 000 euro w ciągu trzech lat. Oznacza to, że władze danego państwa nie mogą danemu przedsiębiorstwu udzielić wsparcia w kwocie wyższej niż 200 000 euro przez trzy lata. W złotówkach limit pomocy de minimis oczywiście będzie się zmieniał, bo jego ostateczna wartość zależy od kursu EUR/PLN.

Niższy limit, bo tylko 100 000 euro obowiązuje dla przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów. Warto wiedzieć, że niższy limit nie dotyczy tych firm, w których transport drogowy jest tylko jednym z elementów świadczenia usługi. Mowa tutaj na przykład o firmach kurierskich, pomagających się przeprowadzać czy dostarczających przesyłki pocztowe. One mogą skorzystać z maksymalnie 200 000 euro pomocy de minimis.

Co zrobić, gdy limit zostanie przekroczony? Wtedy firma będzie musiała zwrócić nadwyżkę otrzymanych środków i zamyka sobie drogę do innych form publicznego wsparcia.

Pomoc de minimis – dla kogo?

Z pomocy de minimis może skorzystać każde małe lub średnie przedsiębiorstwo, z którego działalnością nie są związane opisane poniżej przeszkody.

„Celem gwarancji de minimis nie jest ratowanie przedsiębiorstw, które są na skraju bankructwa, tylko takich, które chcą się rozwijać. Dlatego z tej formy wsparcia nie mogą skorzystać podmioty, które pozostają w słabej kondycji finansowej i publiczne środki chciałyby przeznaczyć na przetrwanie” – wyjaśnia ekspert z https://www.aasadlabiznesu.pl/

To wsparcie publiczne wyklucza także niektóre branże. Nie mogą z niego skorzystać firmy, działające w branży rybołówstwa, akwakultury oraz produkcji podstawowych produktów rolnych.

De minimis nie otrzymasz także, gdy pomoc jest uwarunkowana tym, że musisz skorzystać z towarów krajowych do towarów zagranicznych. Na nic nie możesz liczyć również wtedy, gdy zamierzasz wywozić towary do państw trzecich albo państw członkowskich UE lub planujesz przetwarzać i sprzedawać produkty rolne w opisanych w Rozporządzeniu warunkach. Aby zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi, warto zajrzeć do wspomnianego wcześniej Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Alternatywą dla właścicieli firm, którzy chcą rozwijać prowadzony przez siebie biznes może być kredyt dla firm, z którego można skorzystać już od pierwszego dnia działalności. Otrzymanie środków finansowych nie jest zależne od tego, jaką gałęzią przemysłu się zajmujemy. Pozyskane fundusze można przeznaczyć na dowolny, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej cel. Co to oznacza w praktyce? To, że jeśli kredyt dla nowych firm zostanie nam przyznany, możemy wydać go na reklamę, zakup potrzebnego sprzętu, uregulowanie zaległych faktur czy opłacenie ZUS.  

Pomoc de minimis – wniosek

Jak złożyć wniosek o pomoc de minimis? Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta znajduje się Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jest to plik w Excelu, który musisz wypełnić następującymi danymi:

  • podstawowe informacje o Twojej firmie,
  • opis sytuacji ekonomicznej Twojego przedsiębiorstwa,
  • dane o działalności, którą wykonujesz,
  • opis przedsięwzięcia, na które potrzebujesz wsparcia,
  • Twoje dane kontaktowe.

Formularz ma siedem stron i jest dość szczegółowy, ale dzięki temu pozwala ocenić wszystkie aspekty tego, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy.

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Na tej samej stronie internetowej znajdziesz zaświadczenie o pomocy de minimis. Wystawiają Ci je podmioty do tego upoważnione. A samo zaświadczenie dokumentuje fakt, że pomoc de minimis została Ci udzielona, w jakiej kwocie, kiedy i na jakiej podstawie.

Pomoc de minimis – jak sprawdzić?

To, jaką kwotę w ramach wsparcia publicznego otrzymałeś, możesz sprawdzić w aplikacji SHRIMP. Jest to narzędzie stworzone w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i pozwala sprawdzić, jaka pomoc de minimis została Ci przyznana.

Pomoc publiczna a pomoc de minimis

Tak naprawdę pomoc de minimis to zawsze pomoc publiczna, ale nie zawsze pomoc publiczna to pomoc de minimis. Każde wsparcie otrzymane od państwa możemy nazwać pomocą publiczną. De minimis zawsze jest przyznawana przez państwo, ale spełnia warunki tylko wtedy, gdy mieści się w limicie kwotowym – 200 000 euro w ciągu trzech lat. Wtedy nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej. Pomoc publiczną udzieloną w wyższej kwocie już trzeba.

Pomoc de minimis w rolnictwie

Co roku de minimis jest ważnym wsparciem również dla osób zajmujących się produkcją rolną. Złą informacją dla rolników w tym roku jest to, że pomoc de minimis w rolnictwie już w lipcu była na wyczerpaniu. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy limit wsparcia zostanie zwiększony, czy już do końca tego roku rolnicy zostaną z niczym. Mimo interwencji Ministerstwa Rolnictwa, decyzja nie została jeszcze podjęta przez członków Komisji Europejskiej.