Czy na budowie musi być ubikacja?

0
1555

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jednym z podstawowych zadań pracodawcy, właściciela i przełożonego jest ochrona pracowników przed chorobami zakaźnymi i nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi. Wszyscy w danym miejscu pracy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznych procedur i przestrzegać ich, dotyczy to także utrzymania dobrej higieny. Przepisy artykułowane w tym rozporządzeniu odnoszą się oczywiście także do placów budowy. Jednym z punktów kluczowych jest tutaj zabezpieczenie pracownikom budowy stałego dostępu do urządzeń sanitarnych, w tym toalety. Odpowiedź na pytanie czy na budowie musi być ubikacja jest zatem jak najbardziej twierdząca.

Odrębne przepisy szczegółowo regulują warunki w jakich toaleta na placu budowy powinna zostać prawidłowo zorganizowana. Przede wszystkim odległość od miejsca pracy takiego urządzenia sanitarnego nie powinna być większa niż 75 metrów, chyba że prace budowlane wykonywane są na większej, otwartej przestrzeni. Poza tym postuluje się aby wszelkiego rodzaju ustępy i pisuary były podłączone do centralnego systemu wodno-kanalizacyjnego. Ten ostatni warunek przewiduje odstępstwo, jeżeli prace na danym terenie nie trwają dłużej niż 3 miesiące – wówczas możliwe jest zastosowanie mobilnych toalet.

Przenośne toalety na budowę

Toaleta na budowę powinna charakteryzować się ponadto następującymi cechami: posiadać deskę sedesową z otwartym frontem oraz uchwyt na papier toaletowy z odpowiednim jego zapasem, zapewniona powinna być prywatność pracowników i ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie mniej istotne są samozamykające się drzwi, które można zamknąć od wewnątrz, a toaleta powinna być wystarczająco dobrze oświetlona światłem naturalnym lub sztucznym. Obiekt musi być także odpowiednio wentylowany i jeśli to możliwe (co podczas zimy jest wysoce wskazane) również dodatkowo ogrzewany. Nie trzeba już chyba wspominać, że toaleta powinna być przez cały okres używania utrzymywana w jak najlepszym stanie sanitarnym. Ustawodawca wskazał również, że jeśli na budowie pracują kobiety toalety powinny być zaopatrzone w specjalne pojemniki na odpady sanitarne. Last but not least, ilość takich toalet to jedna na 30 pracujących mężczyzn i przynajmniej jedna na 20 pracujących kobiet.

Na stronie internetowej mtoilet.pl można dowiedzieć się więcej szczegółów na ten temat i złożyć zamówienie na wynajęcie mobilnych kabin sanitarnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here