Leasing maszyn rolniczych – czy warto?

0
3856

Zakup własnego specjalistycznego sprzętu budowlanego lub rolniczego może być naprawdę dużym wydatkiem. Niektóre sprzęty – takie jak maszyny do wykonywania specjalistycznych prac – mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych lub nawet więcej. Kwoty tego rzędu przekraczają często możliwości finansowe wielu samodzielnych przedsiębiorców budowlanych, jak i rolników. Z tego powodu, zamiast zakupu własnej maszyny, często podejmuje się decyzje o leasingu, czyli po prostu – odpłatnym „wypożyczeniu” określonego sprzętu. Podjęcie decyzji o leasingu nie powinno być jednak podejmowane zbyt pochopnie. Zazwyczaj, należy się odpowiednio przygotować pod kątem finansowym i cywilnym do tego przedsięwzięcia. Leasing jest bowiem udzielany na okres od kilku miesięcy do kilku lat, co może wiązać się z koniecznością regularnego ponoszenia określonych kosztów. W porównaniu do ceny zakupu własnej maszyny, są one jednak wciąż zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla portfela przeciętnego polskiego przedsiębiorcy.

Dlaczego akurat leasing?

Leasing to specyficzna forma umowy cywilnoprawnej, zawierana zazwyczaj pomiędzy dwoma stronami. Są to: leasingodawca, czyli osoba udzielająca wsparcia (finansowego, rzeczowego lub innego) oraz leasingobiorca, czyli osoba odpłatnie korzystająca z tego wsparcia. Podstawowe elementy umowy leasingowej powinny obejmować: czas trwania leasingu, wysokość ponoszonych opłat leasingowych i regularność ich wykonywania.

Leasing jest rozwiązaniem szczególnie często stosowanym przez małych przedsiębiorców. Z ich perspektywy, leasing oferuje możliwość ograniczenia kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do potrzebnych maszyn. Wyróżnia się zazwyczaj dwa typy leasingu, które różnią się ilością biorącym w nim udział stron. Są to: leasing bezpośredni i pośredni. W pierwszym przypadku – umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi, ustalającymi i akceptującymi warunki leasingu. Leasing pośredni jest odmiennym rodzajem usługi – uczestniczy w nim trzeci podmiot, którym najczęściej jest określone przedsiębiorstwo leasingowe, specjalizujące się w pośrednictwie pomiędzy dwoma pozostałymi.

Gdzie warto zdecydować się na leasing maszyn rolniczych?

Wśród zlokalizowanych w naszym kraju firm wyspecjalizowanych w pośrednictwie leasingowym, warto zwrócić uwagę na zyskującą na popularności AJB Finance. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w leasingu różnego typu maszyn i urządzeń – szczególnie często jest to właśnie leasing maszyn rolniczych oraz budowlanych, przystosowanych do wykonywania specjalistycznych i trudnych prac w terenie. Usługi świadczone przez AJB Finance obejmują nie tylko nawiązanie umowy leasingowej, lecz także opiekę prawną i administracyjną nad przebiegiem leasingu w trakcie trwania warunków umowy. Dzięki temu, AJB Finance ściąga z barków swoich klientów obowiązek troski o kwestie administracyjne, którą zajmują się wyspecjalizowani pracownicy firmy. Znacząco ułatwia to możliwość nawiązania współpracy, która zawsze podejmowana jest na jasno określonych, czytelnych warunkach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here