Czym się różni PR od marketingu

Marketing i PR to działania mające za zadanie stworzyć pozytywny wizerunek firmy i dzięki temu zwiększyć sprzedaż. Prowadzą jednak różne działania i mają własne cele, dzięki którym wspólnie osiągają sukces. Jaka jest między nimi różnica?

Na czym polega PR?

Public relations to strategia mająca za zadanie zbudować pozytywny wizerunek marki lub konkretnej osoby. Nie jest to jednak jej jedyne zadanie. Szczególnie istotne jest również zbudowanie oraz utrzymywanie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. Agencja PR odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktu z otoczeniem firmy dba o stosunki i aktywnie oraz długookresowo pozyskuje zwolenników i ambasadorów. Sposobem prowadzenia działań z zakresu public relations, jest stała wymiana informacji, między marką a konsumentami. Może być to dokonywane za pośrednictwem notatek prasowych, konferencji lub komunikatów w mediach społecznościowych. Działania wizerunkowe zwykle zaplanowane są na dłuższy okres, najczęściej 3 lata, lecz w wielu sytuacjach konieczne jest natychmiastowe reagowanie. Tym samym można stwierdzić, że strategie z zakresu public relations dzielą się na wizerunkowe, planowane strategicznie oraz bieżące, zwykle dotyczące rozwiązywania aktualnych problemów.

Definicja marketingu – wymiana, a nie wizerunek

Tam, gdzie PR bazuje na relacji i wizerunku, tam marketing oferuje wymianę. Podstawowa definicja marketingu zakłada odkrycie potrzeb klientów oraz ich zaspokojenie, tak aby osiągnąć zysk. Nie jest to jednak jedynie zbiór sztuczek mających nakłonić potencjalnych konsumentów do zakupu produktu lub usługi. Strategie marketingowe zakładają dokładne zbadanie grupy docelowej i dopasowanie do niej zarówno produktu, jak i kampanii. Oferowane dobro powinno mieć realną wartość, którą proces marketingowy podkreśli. Dzięki temu zainteresowani klienci wybiorą produkt danej marki. Podczas planowania działań marketingowych warto pamiętać o 3 zasadach:

  • świadome wyodrębnienie grupy potencjalnych nabywców,
  • wybór rynku docelowego,
  • pozycjonowanie oferty.

Najważniejsze różnice pomiędzy PR a merketingiem

Podstawową różnicą jest obszar działania. Marketing działa wokół produktu, PR natomiast skupia się na relacji. Drugą różnicą jest cel – osoby zajmujące się marketingiem dążą do osiągnięcia zwiększonego popytu, a tym samym wzrostu sprzedaży i przychodów. Dla PR ważniejsza jest opinia i zaufanie klientów. Aby to osiągnąć, niezbędna jest oferta PR dopasowana do potrzeb. Tym samym, trzecia różnica dotyczy obszaru działania. Public relations buduje pozytywny wizerunek zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy, pozyskuje klientów, ale również inwestorów. Marketing natomiast skierowany jest jedynie w klientów – obecnych i potencjalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here