Korekta podatkowa i czynny żal

Błąd w deklaracji podatkowej? Nieprawidłowy PIT? Brak PIT? Nie złożony w terminie PIT? Takie sytuacje się zdarzają. Bardzo często dotyczą zupełnie uczciwych podatników, którzy z jakichś powodów popełnili błąd, nie dopilnowali terminu, nieprawidłowo złożyli deklarację – będąc przekonani, że wysłali tak naprawdę nie wysłali. Czasami zdarzają się sytuacje wyjątkowe – choroba, pobyt w szpitalu, wypadek. Co zrobić w takiej sytuacji?

Korekta PIT

Korekta PIT jest formalnym dokumentem, który umożliwia poprawienie pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej PIT. W tym miejscu należy więc od razu zaznaczyć, że będzie to forma dostępna tylko dla podatników, którzy złożyli zeznanie podatkowe (pierwotnie). Nie mogą z niej skorzystać osoby, które PIT’u nie złożyły wcale.

Jeżeli chodzi o formę korekty, to jest ona po prostu kolejnym wypełnionym formularzem podatkowym – na przykład PIT-36, czy PIT-37. Należy go wypełnić w całości, od początku do końca, uwzględniając odpowiednie poprawki oraz zaznaczając specjalny (korekta) cel składania druku księgowego. W tej sytuacji widać więc, że nie wystarczające jest znalezienie błędów i ich poprawienie – zeznanie musi być kompletne, całościowe i obejmować całość informacji i danych podatkowych. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowo złożona korekta zastępuje (a nie uzupełnia) pierwotnie złożoną deklarację PIT i jeżeli zawierałaby tylko poprawione części – znów PIT podatnika byłby niepełny.

Wraz ze złożeniem korekty podatkowej, podatnik powinien od razu zweryfikować, jak korekta ma się do zobowiązania podatkowego. W przypadku jeżeli okaże się, że zapłacił podatek w zbyt małej wysokości, powinien niezwłocznie uzupełnić należność wobec organów podatkowych samodzielnie obliczając odsetki i doliczając je do kwoty głównej. Odsetki należy wyliczać od dnia, w którym maksymalnie należało podatek zapłacić (zakładając, że pierwotnie złożona deklaracja byłaby poprawnie).

Korekta PIT

Korektę PIT można złożyć zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznie (za pomocą aplikacji do e-deklaracji). Większość dobrych programów do wypełniania PIT umożliwia również pracę nad deklaracjami, zaś korekta pozwala uniknąć karty za wykroczenie i przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym art. 16a:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.”

Czynny żal

Czynny żal jest instytucją prawną. Nie jest żadnym rodzajem formalnego druku czy formularza. Chociaż na stronach wielu urzędów skarbowych podatnicy mogą znaleźć wzory, czy nawet szablony do wypełnienia czynnego żalu. Czynny żal został przewidziany przez ustawodawcę, jako możliwość samodzielnego przyznania się do błędu przez podatnika, naprawienia go i uniknięcia odpowiedniej kary za popełniony błąd.

Podobnie jak w przypadku korekty, skuteczność czynnego żalu została dodatkowo obwarowana warunkiem konieczności uiszczenia w całości wymagalnej należności publicznoprawnej (czyli na przykład uzupełnienia niedopłaconego podatku).

Zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego:

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Korekta czy czynny żal?

Korekta i czynny żal wzajemnie się nie wykluczają, jednak przy złożeniu prawidłowej korekty, podatnik nie musi już dodatkowo składać czynnego żalu. Instytucja czynnego żalu została przewidziana z założenia do innych sytuacji podatkowych. W każdym jednak wypadku, podatnik powinien sprawdzić czy może skorzystać z danego wyjścia, ponieważ poza prawami ustawodawca przewidział również wyjątki, w których korekta czy czynny żal, mogą nie przynieść skutków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here