Księgi wieczyste – najważniejsze informacje

Księgi wieczyste to jeden z najważniejszych rejestrów funkcjonujących w naszym kraju. Jest to rejestr publiczny, ogólnie dostępny, przeznaczony do wglądu dla obywateli. W księgach wieczystych określa się stan faktyczny danej nieruchomości, właściciela, któremu przysługuje do niej prawo oraz liczne inne istotne informacje. Do niedawna jeszcze księgi wieczyste funkcjonowały zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie, księgi wieczyste prowadzi się wyłącznie w formie zdigitalizowanej, co pozwala uzyskać dostęp oraz wgląd do ich treści za pośrednictwem internetu.

Budowa ksiąg wieczystych

Każda księga wieczysta charakteryzuje się podobnymi cechami, niezależnie od rodzaju nieruchomości, której jest ona poświęcona. Na jej budowę składają się okładka oraz stanowiące jej treść cztery rozdziały. Układ jest taki sam w przypadku wszystkich ksiąg wieczystych.

Jakie zatem informacje zawiera księga wieczysta? W pierwszej kolejności należy wskazać na obecne na okładce najważniejsze dane formalne danej księgi. Określa się w nich:

– numer danej księgi,

– rodzaj nieruchomości, której księga dotyczy,

– pełną nazwę, adres i wydział odpowiedniego Sądu Rejonowego, odpowiedzialnego za prowadzenie księgi wieczystej.

Warto podkreślić, że księgi wieczyste online zawierają dokładnie te same informacje, co ich papierowe odpowiedniki i mają dokładnie taką samą wartość prawną.

Poszczególne działy ksiąg wieczystych

W księgach wieczystych wyodrębnia się cztery działy, poświęcone odmiennym zagadnieniom. Ich kolejność nie ulega zmianie i w każdej księdze zachowują ten sam układ.

Pierwszy dział nosi nazwę „Oznaczenie nieruchomości” i zawarte są w nim informacje dotyczące ewidencji poszczególnych gruntów. Między innymi, znaleźć w nim możemy: dokładne położenie danej nieruchomości oraz nazwę okręgów administracyjnych, w których się znajduje (województwo, powiat, gminę, miejscowość i konkretną jej dzielnicę). Ponadto, w pierwszym rozdziale określa się powierzchnię użytkową na danej działce, ilość pomieszczeń konkretnych nieruchomości, liczbę kondygnacji oraz jej inne istotne cechy. Obok nich, znajdziemy również informacje na temat zakresu praw własności przysługujących poszczególnym właścicielom danej nieruchomości oraz udział poszczególnych osób w danej nieruchomości.

Drugi dział księgi wieczystej zawiera informacje określające – kto jest aktualnym właścicielem danej nieruchomości i/lub jej wieczystym użytkownikiem. Zawarte informacje określają także na jakiej podstawie prawo do nieruchomości zostało uzyskane – na przykład darowizny, umowy sprzedaży/kupna, spadku.

Trzeci dział księgi wieczystej obejmuje informacje o ograniczonym prawie poszczególnych osób do danej nieruchomości. Ograniczenie to może wynikać z najróżniejszych przyczyn – takich jak ustanowienie przejazdu, postępowanie komornicze, a także liczne inne.

Czwarty i ostatni dział księgi wieczystej informuje o potencjalnych hipotekach obciążających daną nieruchomość. Znajdziemy w nim informacje określające typ hipoteki, jej walutę, wysokość oraz inne istotne cechy.

Na koniec warto podkreślić, że księgi wieczyste prowadzone są dla wszelkiego rodzaju nieruchomości, niezależnie od ich rodzaju, takich jak grunty, lokale mieszkalne, budynki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here