Pracoholizm – przyczyny, objawy i metody leczenia

Praca we współczesnym świecie ma bardzo dużą wartość materialną, społeczną i związana jest z prestiżem oraz rozwojem osobistym. Niektórzy koncentrują się na swoim życiu zawodowym w sposób nadmierny, co może doprowadzić do pracoholizmu.

Pracoholizm: definicja i przyczyny zjawiska

Pracoholizm to pojęcie, które pojawiło się w literaturze psychologicznej i biznesowej już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Obecnie termin ten definiowany jest jako stan uzależnienia od wykonywanej pracy, który wiąże się z zaburzeniem równowagi między pracą i sferą prywatną życia. Osoby nazywane pracoholikami odczuwają nadmierne zaabsorbowanie swoimi obowiązkami zawodowymi, a także przejawiają silny przymus pracy. Do najczęściej wyróżnianych przyczyn pracoholizmu należy:

 • nadmierna ambicja i koncentracja na osiągnięciach zawodowych,
 • silny perfekcjonizm,
 • niechęć do delegowania zadań na innych, związana z poczuciem, że tylko samemu można dobrze wykonać swoją pracę,
 • charakter obecnego rynku pracy, przyczyny finansowe,
 • prowadzenie własnej firmy lub bycie przedstawicielem wolnego zawodu, ponieważ umożliwia to branie na siebie większej liczby zleceń niż w pracy na etacie,
 • niedojrzałość emocjonalna polegająca na uciekaniu w pracę.

Przyczyny pracoholizmu są bardzo złożone i zależą także od osobowości jednostki oraz jej sytuacji życiowej. Może się zdarzyć, że pracownik stara się zarobić pieniądze na swój cel, na przykład mieszkanie lub samochód, i praca staje się dla niego pewnego rodzaju nawykiem, a później przeradza się to w uzależnienie. Warto zaznaczyć, że problem pracoholizmu dotyczy przynajmniej 5% populacji. 

Objawy i metody leczenia pracoholizmu

Istnieje wiele objawów pracoholizmu, do których można zakwalifikować następujące:

 • ciągłe myślenie o pracy,
 • lęk, że nie podoła się obowiązkom zawodowym,
 • praca po godzinach, w domu, w weekendy,
 • spędzanie czasu w pracy zamiast z rodziną lub na własnych przyjemnościach,
 • poczucie ciągłego przymusu pracy,
 • pogorszenie relacji z innymi,
 • w późniejszej fazie pracoholizmu pojawić się mogą objawy somatyczne, na przykład ból głowy i brzucha, a także problemy ze snem i choroba wrzodowa. 

Osoby, które zauważają u siebie przynajmniej część z powyższych objawów, powinny zdecydować się na kontakt ze specjalistą i poszukać psychoterapii w Warszawie lub innym mieście Polski. Rozpoznaniem pracoholizmu zajmują się zarówno psychoterapeuci, jak i psychologowie w poradniach. W trakcie psychoterapii specjalista ustala z klientem najważniejsze cele i zasady, na przykład maksymalną liczbę godzin, które pracownik może poświęcić na swoje obowiązki zawodowe. Terapia jest zwykle długim procesem, ponieważ pracoholizm jest uzależnieniem i konieczne jest pozbycie się szkodliwych nawyków oraz dotychczasowych schematów działania. Psycholog dobiera terapię indywidualną, dostosowując ją do konkretnych problemów klienta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here