Instalacja odgromowa

Instalowana w budownictwie mieszkalnym i wszędzie tam, gdzie przebywa duża grupa ludzi, odpowiedzialna za ochronę obiektu przed pożarem, który może być spowodowany przez wyładowania atmosferyczne i wchodząca w skład instalacji elektrycznej domu to właśnie instalacja odgromowa. Warto zatem wiedzieć, z czego składa się instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa składa się więc ze zwodów, przewodów uziemiających i odprowadzających, uziomu oraz zacisków probierczych. Zwody odpowiedzialne są za bezpośrednie przyjęcie piorunowych wyładowań, które odprowadzone zostaną do ziemi. Zwody umieszcza się na ścianach i dachach budynków, a następnie łączy się je przewodami odprowadzającymi z resztą instalacji odgromowej.
Przewody uziemiające, które są między przewodami odprowadzającymi a uziomem i przewody odprowadzające, które są między zwodami a przewodami uziemiającymi służą do łączenia różnych elementów instalacji odgromowej w całość. Natomiast uziom odpowiedzialny jest za odprowadzenie elektrycznego ładunku, który pochodzi z pioruna i przechwycony zostanie przez części metalowe instalacji i zostanie odprowadzony do gruntu. Zaciski probiercze natomiast służą do pomiaru i kontroli rezystancji uziomu oraz galwanicznej ciągłości w części nadziemnej układu.

Montaż instalacji odgromowej sprawi, że szybko nastąpi przechwycenie oraz odprowadzenie wyładowania elektrycznego przez co podczas burzy zapewnione zostanie bezpieczeństwo.

Instalacja odgromowa dzieli się na pasywną i aktywną. Instalacja pasywna wykorzystuje niskie poziomy zwody, jak również zwody ścienne. Instalacja taka stanowi sieć przewodów, które ułożone są otokowo. Zadaniem pasywnej instalacji jest połączenie metalowych części dachu ze ścianami budynku. Instalacje pokrywa dużą część dachu, a z każdej strony budynku opuszcza się uziemiające przewody. Natomiast instalacja odgromowa aktywna wykorzystuje zwody pionowe wysokie, które mają za zadanie ściągnięcie wyładowania na głowicę piorunochrony oraz odprowadzenie go do gruntu. W instalacji aktywnej wystarczy jeden odprowadzający przewód, co spowoduje skrócenie drogi przepływu prądu. Ochronę odgromową zapewnia piorunochron, który odpowiedzialny jest za ochronę budynku przed uderzeniem pioruna i odprowadzeniem ładunku do gruntu.

Ile kosztuje montaż instalacji odgromowej?

Instalacja odgromowa to inwestycja na długie lata zapewniająca ochronę zarówno budynkowi, jak również mieszkającym w nim ludziom i znajdującym się w nim sprzętom. Za jeden zwód instalacji należy zapłacić nawet trzysta złotych. Należy dodatkowo doliczyć koszt uchwytów oraz drutów odgromowych, za które trzeba zapłacić nawet trzydzieści złotych za metr.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here