Obliczanie procentu z liczby

Procenty towarzyszą nam w wielu aspektach życia. Najczęściej spotykamy się z nimi w sklepach, przy różnego rodzaju promocjach, a także w bankach, które oferują nam oprocentowane kredyty i lokaty. Sprawne posługiwanie się pojęciem procentu jest konieczne do właściwego rozumienia różnego rodzaju ofert. Przydaje się ono także przy lekturze wielu artykułów, zwłaszcza takich dotyczących kwestii finansowych lub technicznych. Z procentami spotykamy się nawet w bardzo prozaicznych sytuacjach, na przykład sprawdzając poziom naładowania naszego telefonu lub obserwując postęp instalacji nowej aplikacji na naszym komputerze.

Nauczyciele matematyki słusznie kładą duży nacisk na naukę procentów i wymagają od uczniów znajomości metod ich obliczania. Wiedza ta jest nieodzowna w dzisiejszym świecie i pozwala uniknąć błędnych decyzji dotyczących szeroko pojętego gospodarowania pieniędzmi, w tym także naszych codziennych zakupów. Uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć, jak obliczyć procent z liczby, a także wykonać nieco bardziej skomplikowane operacje związane z procentami – na przykład samemu określić w ujęciu procentowym zmianę jakiegoś zjawiska lub obliczyć liczbę, która jest wynikiem zwiększenia innej liczby o dany procent.

Obliczanie procentu z liczby jest prostym zagadnieniem, które opanować może łatwo nawet taki uczeń, który niezbyt dobrze radzi sobie z matematyką. Wystarczy, aby zapamiętał, że jeden procent to inaczej jedna setna czegoś, tak jak jeden grosz to jedna setna złotówki, a jeden centymetr – jedna setna metra. Oznacza to, że jeden procent z danej liczby to po prostu liczba podzielona przez sto. W praktyce w zapisie wystarczy umieścić przecinek dwa miejsca od prawej strony liczby, na przykład jeden procent dla 523 to 5,23. Aby określić inną ilość procentów należy wyznaczoną przed chwilą wartość jednego procenta pomnożyć przez oczekiwaną ilość. Przykładowo 5% z 523 to 5 pomnożone przez 5,23, czyli 26,15. Możemy to również policzyć szybciej, pamiętając, że 5% to pięć setnych, które zapisać możemy także jako 0,05. Wtedy wystarczy pomnożyć wyjściową liczbę 523 przez 0,05, aby uzyskać ten sam wynik – 26,15.
Jak widać obliczenie procentu z liczby jest bardzo proste. Powszechnie dostępne w naszych smartfonach kalkulatory umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych kalkulacji praktycznie w dowolnym miejscu i czasie. Nie musimy zatem martwić się, że licząc procent w pamięci, pomylimy się. Zdając się na kalkulator zyskujemy pewność, że wyliczony procent jest poprawny. Nie zmienia to faktu, że dzieci nadal powinny uczyć się liczenia „ręcznego”. Dzięki temu w późniejszym życiu sprawniej będą mogły wykonywać pewne działania w pamięci i lepiej rozumieć różne zagadnienia dotyczące przedmiotów ścisłych. Warto im uświadomić, jak ważne i powszechne w życiu codziennym są procenty i do czego się przydają. Jest duża szansa, że wtedy same bardziej przyłożą się do nauki i biegle opanują wszelkie zagadnienia związane z procentami, a docelowo może nawet będą używać ich w przyszłej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here